CJRAE – Prezentare

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea

C.J.R.A.E. Vrancea
Asistență psihopedagogică
Terapia tulburărilor de limbaj
Orientarea școlară şi profesională a copiilor

Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educaţională Vrancea a fost înființat în anul 2007, ca unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale, sub coordonarea metodologică a Inspectoratului Școlar 

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) şi 25 de Cabinete Interșcolare de Asistență Psihopedagogică (C.I.A.P.), care asigură informarea, cunoașterea şi consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează 9 Cabinete Logopedice Interșcolare (C.L.I.) în care se desfășoară activități de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncționalități ale…

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională, care asigură orientarea școlară şi profesională a copiilor cu cerințe educaţionale speciale pentru facilitarea integrării educaționale şi sociale a acestora.
Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională Vrancea