C.J.R.A.E. Vrancea

Suport socio-emoțional

În contextul pandemic actual, ce a generat schimbări majore, în plan educațional dar și în plan emoțional, CJRAE Vrancea este alături de dumneavoastră și vă pune la dispoziție o serie de materiale de sprijin pentru menținerea echilibrului emoțional și a stării de bine a tuturor elevilor, părinților, cadrelor didactice din județul nostru.

Știri

Concurs ocupare post vacant profesor consilier şcolar

C.J.R.A.E. Vrancea organizează concurs de ocupare a unui post de profesor consilier şcolar rămas vacant în timpul anului şcolar.

Detalii aici.

Bibliografia pentru concurs aici.

Anunț selecție parteneri privați (O.N.G.)

C.J.R.A.E. Vrancea selectează partener privat (O.N.G.) în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru un proiect educaţional în cadrul apelului  „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a doua, apel lansat la data de 06 ianuarie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul, precum şi criteriile de eligibilitate sunt prezentate în Ghidul aplicantului disponibil la https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/

Obiectivul principal al proiectului este furnizarea unor servicii educaţionale şi pentru sănătate în 2 comunități cu populație romă semnificativă din județul Vrancea în scopul facilitării integrării educaţionale şi sociale a acestora, incluzând:

– activități de tipul școală după școală, inclusiv consiliere şcolară şi activități de terapie logopedică;

– activități de promovare a igienei personale (servicii pentru sănătate);

– formarea şi mentoratul cadrelor didactice din şcolile din comunitățile rome;

– activități de abilitare a romilor, inclusiv pentru cunoaşterea drepturilor, accesarea serviciilor publice etc.

– activități de formare a personalului şi voluntarilor implicați.

 

Criterii de eligibilitate a partenerilor:

1. organizare ca ONG, conform legislației în vigoare;

2. înregistrare în România;

3. să nu se afle în situațiile de excludere precizate în apelul de proiecte disponibil la https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/

 

Criterii de selecție a partenerilor:

1. experiență şi expertiză în proiecte educaţionale şi activități educaţionale pentru copii sau adulți;

2. experiență şi expertiză în proiecte adresate populației rome, copii sau adulți;

3. disponibilitate pentru organizarea şi implementarea activităţii de promovare a igienei personale.

 

Evaluarea candidaturilor va fi realizată în acord cu următoarele criterii şi punctaje:

a. experiență în proiecte educaţionale: descriere foarte bună – 30p; descriere bună, dar incompletă – 20p; prezentare lacunară – 10p; lipsa descrierii experienţei anterioare – 0p;

b. experiență în proiecte adresate populației rome: descriere foarte bună – 30p; descriere bună, dar incompletă – 20p; prezentare lacunară – 10p; lipsa descrierii experienţei anterioare – 0p;

c. disponibilitate pentru organizarea şi implementarea activităţilor: descriere foarte bună – 30p; descriere bună, dar incompletă – 20p; prezentare lacunară – 10p; lipsa descrierii experienţei anterioare – 0p.

 

Dosarul de selecție se depune la secretariatul C.J.R.A.E. Vrancea până în data de 13.04.2021, ora 16.00 şi va cuprinde:

1. scrisoare de intenție, cu descrierea disponibilității pentru organizarea şi implementarea activităţilor;

2. descrierea experienţei anterioare în proiecte educaţionale (proiecte, linii de finanțare, activități desfăşurate, parteneri etc. )

Pentru intrebari suplimentare sau clarificari va puteti adresa C.J.R.A.E. Vrancea la cjrae_vn2007@yahoo.com

Evaluarea dezvoltării copiilor pentru înscrierea în învăţământul primar

În conformitate cu O.M.E.C. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2021-2022, Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educaţională Vrancea (C.J.R.A.E.) organizează activități de evaluare a dezvoltării doar în cazul copiilor care împlinesc 6 ani între 01.09.2021 şi 31.12.2021 (inclusiv) şi care fie nu au frecventat grădinița, fie s-au întors din străinătate.

Activitățile de evaluare a dezvoltării copiilor sunt organizate începând cu data de 22 martie 2021, de luni până joi, în intervalul orar 10.00 – 15.00, la sediul din Focșani, strada Alecu Sihleanu, nr. 6. În cazul unor solicitări justificate ale părinţilor, evaluarea poate fi realizată şi la sediul unității școlare în care se dorește înscrierea copilului.

Programările se fac la telefonul: 0237/213779.

Cererile pot fi trimise prin fax la numărul: 0237/213779, pe e-mail la adresa: cjrae_vn2007@yahoo.com sau prin poștă.

Cererea pentru evaluarea dezvoltări poate fi descărcată de aici.

Concurs ocupare post vacant profesor consilier şcolar

C.J.R.A.E. Vrancea organizează concurs de ocupare a unui post de profesor consilier şcolar rămas vacant în timpul anului şcolar. Detalii aici.

SERVICII DE CONSILIERE ŞCOLARĂ LA DISTANŢĂ

Dragi beneficiari,

În contextul pandemic actual, care a generat schimbări majore în plan educațional, dar și în plan emoțional, C.J.R.A.E. Vrancea este alături de dumneavoastră, prin specialiștii săi, oferind sprijin pentru menținerea echilibrului emoțional și a stării de bine a elevilor, părinților și cadrelor didactice din județul nostru.

Pentru a fi cât mai aproape de nevoile dumneavoastră, din 10 noiembrie 2020, punem la dispoziția tuturor beneficiarilor serviciilor noastre (elevi, părinți, tutori, bunici, cadre didactice) o linie telefonică directă și o adresă de e-mail, pe care le puteți accesa pentru a discuta cu specialiștii C.J.R.A.E. despre dificultățile emoționale cu care vă confruntați în această perioadă.

Zilnic, de luni până vineri, de la 8.00-16.00, ne puteți contacta la numărul de telefon 0786166909, pentru consiliere psihopedagogică la distanță.

În cazul în care doriți să ne contactați  prin intermediul poștei electronice, așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră la adresa consiliere@cjraevn.ro.

CHESTIONAR ANALIZA NEVOILOR DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică invită elevii, părinţii şi cadrele didactice din judeţul Vrancea să îşi prezinte punctul de vedere în ceea ce priveşte adaptarea serviciilor de consiliere educaţională furnizate de C.J.R.A.E. Vrancea. 

Chestionarul este disponibil aici

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.

WEBINAR PENTRU PĂRINȚI

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică organizează un webinar pentru părinții ce doresc să afle cum să-și sprijine copiii în prevenirea și combaterea violenței în mediul virtual.
Sunt invitați să participe părinţii elevilor din județul Vrancea.

WEBINARUL va avea loc marți, 10 noiembrie, ora 18.00.

Acces
 
 

Contact

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.
 

Program educaţional pentru părinţi – „Emoţiile sunt importante!”

 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea vă pune la dispoziție programul educațional pentru părinți „Emoțiile sunt importante!”, prin intermediul căruia părinții sunt invitați să-și dezvolte o serie de abilități specifice: de a gestiona corespunzător emoțiile trăite; de a analiza modificarea  reacțiilor  emoționale în funcție de modul în care este interpretată o situație anume; de a echilibra puterea/intensitatea trăirilor emoționale în anumite situații; de a analiza modificarea emoțiilor în timp, din diverse motive; de a identifica legătura dintre emoții și reacții fiziologice/dintre emoție și comportament.

De asemenea, prin intermediul acestui program, părinții vor fi puși în situația de a-și sprijini copiii în ceea ce privește:

– identificarea emoțiilor benefice, constructive, dar și a emoțiilor mai puțin benefice;

– conștientizarea faptului că reacțiile emoționale se schimbă în funcție de modul în care analizează o situație anume;

– conștientizarea puterii/intensității trăirilor emoționale în anumite situații;

– analiza modificării emoțiilor în timp, din diverse motive;

– identificarea legăturii dintre emoții și reacții fiziologice, dintre emoție și comportament.

Programul educațional pentru părinți „Emoțiile sunt importante!” este disponibil în secțiunea resurse educaţionale online. 

Activităţi de consiliere pentru prevenirea eşecului şcolar şi absenteismului

 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea vă pune la dispoziție programul de consiliere pentru  prevenirea eșecului şi absenteismului școlar, cu activități destinate părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, activități care pot fi desfăşurate atât față în față, cât și online.

Prin activitățile propuse în cadrul programului de consiliere, toți actorii educaționali sunt puși în situația de a se  implica activ în activități specifice de prevenire și combatere a eșecului/absenteismului școlar, astfel:

– cadrele didactice vor reflecta, vor analiza și  vor identifica cele mai bune metode pentru a preveni și combate eșecul școlar/riscul de abandon școlar;

– părinții vor afla cum să colaboreze cu cadrele didactice pentru a preveni și combate eșecul/abandonul școlar, dar și cum să sprijine copiii ce manifestă risc de eșec/abandon școlar;

– elevii vor fi implicați în activități ce vizează prevenirea și combaterea eșecului școlar/riscului de abandon școlar și vor fi puși în situația de a identifica aliați și colaboratori pentru a depăși obstacolele ivite în calea succesului și participării școlare.

Programul de consiliere pentru  prevenirea eșecului şi absenteismului școlar este disponibil în secțiunea resurse educaţionale online. 

WEBINARII PENTRU PĂRINȚI

C.J.R.A.E. Vrancea organizează o serie de webinarii pentru părinți pentru facilitarea acomodării copilului la noul context școlar. 

 Invităm părinţii elevilor / preşcolarilor din județul Vrancea să participe la următoarele activități de consiliere: 

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul primar, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul gimnazial, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul liceal, 24.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților preșcolarilor cu tulburări de limbaj, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților școlarilor cu tulburări de limbaj, 24.09.2020, ora 17.00

Tematicaredeschiderea școlilor și siguranța copilului meu; măsuri pentru a menține starea de bine și de sănatate a copilului meu; colaborarea părinte-cadru didactic; sprijinirea copilului ce a rămas în urmă cu activitățile școlare; gestionarea dificultăților de adaptare școlară; gestionarea emoțiilor negative. 
 Webinariile vor fi susținute de profesori consilieri școlari și de profesori logopezi din CJRAE Vrancea.
 

Cum vă puteți înscrie?

Dacă doriți să participați la unul dintre aceste webinarii, vă rugăm să vă înregistrați accesând link-ul:  https://forms.gle/pGiXFtpU3eAqvcU1A până marti, 22.09.2020, ora 21.00.  

Cum vă puteți conecta la webinarul live după ce v-ați înscris?
După ce vă înscrieți prin intermediul formularului de mai sus, veți primi pe adresa de e-mail precizată de dvs. un link de acces. Prin intermediul link-ului primit vă puteți conecta la webinar.

Contact

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.
 

Anunț selecție parteneri privați (O.N.G.)

C.J.R.A.E. Vrancea selectează partener privat (O.N.G.) în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru un proiect educaţional în cadrul apelului  „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a doua, apel lansat la data de 06 ianuarie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul, precum şi criteriile de eligibilitate sunt prezentate în Ghidul aplicantului disponibil la https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/

Obiectivul principal al proiectului este furnizarea unor servicii educaţionale şi pentru sănătate în 2 comunități cu populație romă semnificativă din județul Vrancea în scopul facilitării integrării educaţionale şi sociale a acestora, incluzând:

– activități de tipul școală după școală, inclusiv consiliere şcolară şi activități de terapie logopedică;

– activități de promovare a igienei personale (servicii pentru sănătate);

– formarea şi mentoratul cadrelor didactice din şcolile din comunitățile rome;

– activități de abilitare a romilor, inclusiv pentru cunoaşterea drepturilor, accesarea serviciilor publice etc.

– activități de formare a personalului şi voluntarilor implicați.

 

Criterii de eligibilitate a partenerilor:

1. organizare ca ONG, conform legislației în vigoare;

2. înregistrare în România;

3. să nu se afle în situațiile de excludere precizate în apelul de proiecte disponibil la https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/

 

Criterii de selecție a partenerilor:

1. experiență şi expertiză în proiecte educaţionale şi activități educaţionale pentru copii sau adulți;

2. experiență şi expertiză în proiecte adresate populației rome, copii sau adulți;

3. disponibilitate pentru organizarea şi implementarea activităţii de promovare a igienei personale.

 

Evaluarea candidaturilor va fi realizată în acord cu următoarele criterii şi punctaje:

a. experiență în proiecte educaţionale: descriere foarte bună – 30p; descriere bună, dar incompletă – 20p; prezentare lacunară – 10p; lipsa descrierii experienţei anterioare – 0p;

b. experiență în proiecte adresate populației rome: descriere foarte bună – 30p; descriere bună, dar incompletă – 20p; prezentare lacunară – 10p; lipsa descrierii experienţei anterioare – 0p;

c. disponibilitate pentru organizarea şi implementarea activităţilor: descriere foarte bună – 30p; descriere bună, dar incompletă – 20p; prezentare lacunară – 10p; lipsa descrierii experienţei anterioare – 0p.

 

Dosarul de selecție se depune la secretariatul C.J.R.A.E. Vrancea până în data de 13.04.2021, ora 16.00 şi va cuprinde:

1. scrisoare de intenție, cu descrierea disponibilității pentru organizarea şi implementarea activităţilor;

2. descrierea experienţei anterioare în proiecte educaţionale (proiecte, linii de finanțare, activități desfăşurate, parteneri etc. )

Pentru intrebari suplimentare sau clarificari va puteti adresa C.J.R.A.E. Vrancea la cjrae_vn2007@yahoo.com

Evaluarea dezvoltării copiilor pentru înscrierea în învăţământul primar

În conformitate cu O.M.E.C. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2021-2022, Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educaţională Vrancea (C.J.R.A.E.) organizează activități de evaluare a dezvoltării doar în cazul copiilor care împlinesc 6 ani între 01.09.2021 şi 31.12.2021 (inclusiv) şi care fie nu au frecventat grădinița, fie s-au întors din străinătate.

Activitățile de evaluare a dezvoltării copiilor sunt organizate începând cu data de 22 martie 2021, de luni până joi, în intervalul orar 10.00 – 15.00, la sediul din Focșani, strada Alecu Sihleanu, nr. 6. În cazul unor solicitări justificate ale părinţilor, evaluarea poate fi realizată şi la sediul unității școlare în care se dorește înscrierea copilului.

Programările se fac la telefonul: 0237/213779.

Cererile pot fi trimise prin fax la numărul: 0237/213779, pe e-mail la adresa: cjrae_vn2007@yahoo.com sau prin poștă.

Cererea pentru evaluarea dezvoltări poate fi descărcată de aici.

Concurs ocupare post vacant profesor consilier şcolar

C.J.R.A.E. Vrancea organizează concurs de ocupare a unui post de profesor consilier şcolar rămas vacant în timpul anului şcolar. Detalii aici.

SERVICII DE CONSILIERE ŞCOLARĂ LA DISTANŢĂ

Dragi beneficiari,

În contextul pandemic actual, care a generat schimbări majore în plan educațional, dar și în plan emoțional, C.J.R.A.E. Vrancea este alături de dumneavoastră, prin specialiștii săi, oferind sprijin pentru menținerea echilibrului emoțional și a stării de bine a elevilor, părinților și cadrelor didactice din județul nostru.

Pentru a fi cât mai aproape de nevoile dumneavoastră, din 10 noiembrie 2020, punem la dispoziția tuturor beneficiarilor serviciilor noastre (elevi, părinți, tutori, bunici, cadre didactice) o linie telefonică directă și o adresă de e-mail, pe care le puteți accesa pentru a discuta cu specialiștii C.J.R.A.E. despre dificultățile emoționale cu care vă confruntați în această perioadă.

Zilnic, de luni până vineri, de la 8.00-16.00, ne puteți contacta la numărul de telefon 0786166909, pentru consiliere psihopedagogică la distanță.

În cazul în care doriți să ne contactați  prin intermediul poștei electronice, așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră la adresa consiliere@cjraevn.ro.

CHESTIONAR ANALIZA NEVOILOR DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică invită elevii, părinţii şi cadrele didactice din judeţul Vrancea să îşi prezinte punctul de vedere în ceea ce priveşte adaptarea serviciilor de consiliere educaţională furnizate de C.J.R.A.E. Vrancea. 

Chestionarul este disponibil aici

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.

WEBINAR PENTRU PĂRINȚI

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică organizează un webinar pentru părinții ce doresc să afle cum să-și sprijine copiii în prevenirea și combaterea violenței în mediul virtual.
Sunt invitați să participe părinţii elevilor din județul Vrancea.

WEBINARUL va avea loc marți, 10 noiembrie, ora 18.00.

Acces
 
 

Contact

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.
 

Program educaţional pentru părinţi – „Emoţiile sunt importante!”

 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea vă pune la dispoziție programul educațional pentru părinți „Emoțiile sunt importante!”, prin intermediul căruia părinții sunt invitați să-și dezvolte o serie de abilități specifice: de a gestiona corespunzător emoțiile trăite; de a analiza modificarea  reacțiilor  emoționale în funcție de modul în care este interpretată o situație anume; de a echilibra puterea/intensitatea trăirilor emoționale în anumite situații; de a analiza modificarea emoțiilor în timp, din diverse motive; de a identifica legătura dintre emoții și reacții fiziologice/dintre emoție și comportament.

De asemenea, prin intermediul acestui program, părinții vor fi puși în situația de a-și sprijini copiii în ceea ce privește:

– identificarea emoțiilor benefice, constructive, dar și a emoțiilor mai puțin benefice;

– conștientizarea faptului că reacțiile emoționale se schimbă în funcție de modul în care analizează o situație anume;

– conștientizarea puterii/intensității trăirilor emoționale în anumite situații;

– analiza modificării emoțiilor în timp, din diverse motive;

– identificarea legăturii dintre emoții și reacții fiziologice, dintre emoție și comportament.

Programul educațional pentru părinți „Emoțiile sunt importante!” este disponibil în secțiunea resurse educaţionale online. 

Activităţi de consiliere pentru prevenirea eşecului şcolar şi absenteismului

 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea vă pune la dispoziție programul de consiliere pentru  prevenirea eșecului şi absenteismului școlar, cu activități destinate părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, activități care pot fi desfăşurate atât față în față, cât și online.

Prin activitățile propuse în cadrul programului de consiliere, toți actorii educaționali sunt puși în situația de a se  implica activ în activități specifice de prevenire și combatere a eșecului/absenteismului școlar, astfel:

– cadrele didactice vor reflecta, vor analiza și  vor identifica cele mai bune metode pentru a preveni și combate eșecul școlar/riscul de abandon școlar;

– părinții vor afla cum să colaboreze cu cadrele didactice pentru a preveni și combate eșecul/abandonul școlar, dar și cum să sprijine copiii ce manifestă risc de eșec/abandon școlar;

– elevii vor fi implicați în activități ce vizează prevenirea și combaterea eșecului școlar/riscului de abandon școlar și vor fi puși în situația de a identifica aliați și colaboratori pentru a depăși obstacolele ivite în calea succesului și participării școlare.

Programul de consiliere pentru  prevenirea eșecului şi absenteismului școlar este disponibil în secțiunea resurse educaţionale online. 

WEBINARII PENTRU PĂRINȚI

C.J.R.A.E. Vrancea organizează o serie de webinarii pentru părinți pentru facilitarea acomodării copilului la noul context școlar. 

 Invităm părinţii elevilor / preşcolarilor din județul Vrancea să participe la următoarele activități de consiliere: 

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul primar, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul gimnazial, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul liceal, 24.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților preșcolarilor cu tulburări de limbaj, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților școlarilor cu tulburări de limbaj, 24.09.2020, ora 17.00

Tematicaredeschiderea școlilor și siguranța copilului meu; măsuri pentru a menține starea de bine și de sănatate a copilului meu; colaborarea părinte-cadru didactic; sprijinirea copilului ce a rămas în urmă cu activitățile școlare; gestionarea dificultăților de adaptare școlară; gestionarea emoțiilor negative. 
 Webinariile vor fi susținute de profesori consilieri școlari și de profesori logopezi din CJRAE Vrancea.
 

Cum vă puteți înscrie?

Dacă doriți să participați la unul dintre aceste webinarii, vă rugăm să vă înregistrați accesând link-ul:  https://forms.gle/pGiXFtpU3eAqvcU1A până marti, 22.09.2020, ora 21.00.  

Cum vă puteți conecta la webinarul live după ce v-ați înscris?
După ce vă înscrieți prin intermediul formularului de mai sus, veți primi pe adresa de e-mail precizată de dvs. un link de acces. Prin intermediul link-ului primit vă puteți conecta la webinar.

Contact

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.
 

SERVICII DE CONSILIERE ŞCOLARĂ LA DISTANŢĂ

Dragi beneficiari,

În contextul pandemic actual, care a generat schimbări majore în plan educațional, dar și în plan emoțional, C.J.R.A.E. Vrancea este alături de dumneavoastră, prin specialiștii săi, oferind sprijin pentru menținerea echilibrului emoțional și a stării de bine a elevilor, părinților și cadrelor didactice din județul nostru.

Pentru a fi cât mai aproape de nevoile dumneavoastră, din 10 noiembrie 2020, punem la dispoziția tuturor beneficiarilor serviciilor noastre (elevi, părinți, tutori, bunici, cadre didactice) o linie telefonică directă și o adresă de e-mail, pe care le puteți accesa pentru a discuta cu specialiștii C.J.R.A.E. despre dificultățile emoționale cu care vă confruntați în această perioadă.

Zilnic, de luni până vineri, de la 8.00-16.00, ne puteți contacta la numărul de telefon 0786166909, pentru consiliere psihopedagogică la distanță.

În cazul în care doriți să ne contactați  prin intermediul poștei electronice, așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră la adresa consiliere@cjraevn.ro.

CHESTIONAR ANALIZA NEVOILOR DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică invită elevii, părinţii şi cadrele didactice din judeţul Vrancea să îşi prezinte punctul de vedere în ceea ce priveşte adaptarea serviciilor de consiliere educaţională furnizate de C.J.R.A.E. Vrancea. 

Chestionarul este disponibil aici

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.

WEBINAR PENTRU PĂRINȚI

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică organizează un webinar pentru părinții ce doresc să afle cum să-și sprijine copiii în prevenirea și combaterea violenței în mediul virtual.
Sunt invitați să participe părinţii elevilor din județul Vrancea.

WEBINARUL va avea loc marți, 10 noiembrie, ora 18.00.

Acces
 
 

Contact

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.
 

Program educaţional pentru părinţi – „Emoţiile sunt importante!”

 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea vă pune la dispoziție programul educațional pentru părinți „Emoțiile sunt importante!”, prin intermediul căruia părinții sunt invitați să-și dezvolte o serie de abilități specifice: de a gestiona corespunzător emoțiile trăite; de a analiza modificarea  reacțiilor  emoționale în funcție de modul în care este interpretată o situație anume; de a echilibra puterea/intensitatea trăirilor emoționale în anumite situații; de a analiza modificarea emoțiilor în timp, din diverse motive; de a identifica legătura dintre emoții și reacții fiziologice/dintre emoție și comportament.

De asemenea, prin intermediul acestui program, părinții vor fi puși în situația de a-și sprijini copiii în ceea ce privește:

– identificarea emoțiilor benefice, constructive, dar și a emoțiilor mai puțin benefice;

– conștientizarea faptului că reacțiile emoționale se schimbă în funcție de modul în care analizează o situație anume;

– conștientizarea puterii/intensității trăirilor emoționale în anumite situații;

– analiza modificării emoțiilor în timp, din diverse motive;

– identificarea legăturii dintre emoții și reacții fiziologice, dintre emoție și comportament.

Programul educațional pentru părinți „Emoțiile sunt importante!” este disponibil în secțiunea resurse educaţionale online. 

Activităţi de consiliere pentru prevenirea eşecului şcolar şi absenteismului

 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea vă pune la dispoziție programul de consiliere pentru  prevenirea eșecului şi absenteismului școlar, cu activități destinate părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, activități care pot fi desfăşurate atât față în față, cât și online.

Prin activitățile propuse în cadrul programului de consiliere, toți actorii educaționali sunt puși în situația de a se  implica activ în activități specifice de prevenire și combatere a eșecului/absenteismului școlar, astfel:

– cadrele didactice vor reflecta, vor analiza și  vor identifica cele mai bune metode pentru a preveni și combate eșecul școlar/riscul de abandon școlar;

– părinții vor afla cum să colaboreze cu cadrele didactice pentru a preveni și combate eșecul/abandonul școlar, dar și cum să sprijine copiii ce manifestă risc de eșec/abandon școlar;

– elevii vor fi implicați în activități ce vizează prevenirea și combaterea eșecului școlar/riscului de abandon școlar și vor fi puși în situația de a identifica aliați și colaboratori pentru a depăși obstacolele ivite în calea succesului și participării școlare.

Programul de consiliere pentru  prevenirea eșecului şi absenteismului școlar este disponibil în secțiunea resurse educaţionale online. 

WEBINARII PENTRU PĂRINȚI

C.J.R.A.E. Vrancea organizează o serie de webinarii pentru părinți pentru facilitarea acomodării copilului la noul context școlar. 

 Invităm părinţii elevilor / preşcolarilor din județul Vrancea să participe la următoarele activități de consiliere: 

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul primar, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul gimnazial, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților elevilor din ciclul liceal, 24.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților preșcolarilor cu tulburări de limbaj, 23.09.2020, ora 17.00

– WEBINAR pentru consilierea părinților școlarilor cu tulburări de limbaj, 24.09.2020, ora 17.00

Tematicaredeschiderea școlilor și siguranța copilului meu; măsuri pentru a menține starea de bine și de sănatate a copilului meu; colaborarea părinte-cadru didactic; sprijinirea copilului ce a rămas în urmă cu activitățile școlare; gestionarea dificultăților de adaptare școlară; gestionarea emoțiilor negative. 
 Webinariile vor fi susținute de profesori consilieri școlari și de profesori logopezi din CJRAE Vrancea.
 

Cum vă puteți înscrie?

Dacă doriți să participați la unul dintre aceste webinarii, vă rugăm să vă înregistrați accesând link-ul:  https://forms.gle/pGiXFtpU3eAqvcU1A până marti, 22.09.2020, ora 21.00.  

Cum vă puteți conecta la webinarul live după ce v-ați înscris?
După ce vă înscrieți prin intermediul formularului de mai sus, veți primi pe adresa de e-mail precizată de dvs. un link de acces. Prin intermediul link-ului primit vă puteți conecta la webinar.

Contact

Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa cjrae_vn2007@yahoo.com.
 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor preșcolari în vederea înscrierii în învățământul primar, în anul şcolar 2020-2021

       În perioada 26 mai 2020-30 iunie 2020, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021, C.J.R.A.E. Vrancea va realiza evaluarea dezvoltării copiilor născuţi în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Precizăm că, în conformitate cu O.M.E.N. 4.244/12.05.2020, art. 2, alin. 2, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor născuți în 1 septembrie – 31 decembrie 2014 care au frecventat grădinița în România se face în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preşcolar.  

Dosarul de înscriere pentru evaluarea dezvoltării poate fi depuse la sediul C.J.R.A.E. Vrancea (Focșani, Alecu Sihleanu nr. 6), luni-vineri 09.00-12.00, sau poate fi transmis prin poștă la adresa menționată.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

1. cerere tip de evaluare (descarcă); menționați în cerere un număr de telefon valid, la care puteți fi contactat!
2. copie după certificatul de naștere al copilului;
3. copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal;
4. act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul.

După înregistrarea dosarului de către C.J.R.A.E. Vrancea, vă vom contacta telefonic pentru a vă comunica data şi ora la care este programată evaluarea, precum şi locația în care se va desfășura evaluarea, pe cât posibil cât mai aproape de domiciliu.

Evaluarea dezvoltării va fi realizată la sediul C.J.R.A.E. Vrancea sau al unităților școlare din județ, cu asigurarea măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COV2. Accesul în sediul instituțiilor este permis doar cu respectarea prevederilor legale corespunzătoare stării de alertă.

Evaluarea dezvoltării poate fi realizată şi on-line, în condițiile în care familia dispune de resursele tehnice necesare; în situația în care doriți ca evaluarea să fie realizată online, vă rugăm să precizați acest lucru în cererea de înscriere.

RELUARE ACTIVITATE S.E.O.S.P.

Stimați părinţi, 

Începând cu data de 25.05.2020, Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională Vrancea își reia activitatea.   

Dosarele pentru orientarea școlară şi profesională pot fi depuse la sediul C.J.R.A.E. Vrancea (Focșani, Alecu Sihleanu nr. 6), luni-vineri 09.00-12.00, sau pot fi transmise prin poștă la adresa menționată. 

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0785 211 535luni-vineri 09.00-12.00

Evaluarea psihoeducaţională va fi realizată la sediul C.J.R.A.E. Vrancea, cu asigurarea măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COV2. Accesul în sediul instituției este permis doar cu respectarea prevederilor legale corespunzătoare stării de alertă.

Câteva gânduri pentru managerii școlari, profesori şi părinţi 

Stimați directori, profesori şi părinţi, 

În contextul pandemiei globale generată de COVID19 care a generat schimbări educaţionale majore în România, inclusiv trecerea la desfășurarea online a activităților didactice, echipa C.J.A.P. Vrancea vă propune ca, cel puțin pentru câteva minute, să reflectați asupra activității dvs. şi, mai ales, asupra stării dvs. de confort psihologic. 

Câteva gânduri pentru managerii școlari, pentru profesori şi pentru părinţi în timpul pandemiei COVID19 sunt disponibile în secțiunea resurse educaţionale online – https://cjraevn.ro/resurse-educationale-online/

Consultanță educaţională pentru cadrele didactice

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea vă pune la dispoziție câteva resurse educaționale pe care le puteți utiliza în activitățile cu elevii și cu părinții/tutorii legali ai acestora în această perioadă în care activitățile educaţionale se desfășoară exclusiv online.  

Perioada pe care o traversăm cu toții poate genera stres și ne poate pune în dificultate în relaționarea cu elevii, părinții, colegii noștri. Elevii și părinții au nevoie de noi, iar modul în care interacționăm cu aceștia poate contribui la menținerea și dezvoltarea stării de bine și a echilibrului emoțional al tuturor. 

Vă invităm să vă ajutați elevii și să-i sprijini pe părinții acestora, distribuind câteva fișe de lucru pe care elevii le pot utiliza individual, fără a avea nevoie de explicații suplimentare din partea dumneavoastră. Important este să lansați provocarea de a se descoperi, de a afla lucruri noi despre ei înșiși.  

Fișele de lucru pot fi descărcate de pe site-ul C.J.R.A.E. Vrancea, pot fi trimise pe orice canal electronic către elevii dumneavoastră, pot fi printate și trimise prin poștă elevilor care nu au acces la internet și la instrumente digitale. 

Fișele de lucru pentru copiii din învățământul primar, gimnazial şi liceal sunt disponibile în secțiunea resurse educaţionale online – https://cjraevn.ro/resurse-educationale-online/.