Despre noi

C.J.R.A.E. Vrancea

Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educaţională Vrancea a fost înființat în anul 2007, ca unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale, sub coordonarea metodologică a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, finanțarea fiind asigurată de Consiliul Județean Vrancea.

C.J.R.A.E. Vrancea reprezintă o instituție de învățământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistența necesară în acest sens. Scopul activității C.J.R.A.E. Vrancea îl constituie asigurarea calității serviciilor educaționale în domeniile menționate.

Obiectivele principale ale activității C.J.R.A.E. Vrancea sunt:

– cuprinderea şi menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale şi sociale;

– asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

– informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activității didactico-educative;

– colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială şi profesională;

– implicarea părinţilor în activități specifice unei relații eficiente școală-familie-comunitate, ca bază a adaptării școlare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;

– organizarea elaborării de studii privind abandonul școlar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitățile extrașcolare/timpul liber;

– organizarea de programe şi proiecte anti-violență în mediul educațional.

C.J.R.A.E. Vrancea coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea:

– Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.);

– Cabinetelor Interșcolare de Asistență Psihopedagogică (C.I.A.P.);

– Cabinetelor Logopedice Interșcolare (C.L.I.);

– Serviciului de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională (S.E.O.S.P.);

– Comisiei de Orientare Școlară şi Profesională (C.O.S.P.).