Orientarea școlară şi profesională a copiilor

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională, care asigură orientarea școlară şi profesională a copiilor cu cerințe educaţionale speciale pentru facilitarea integrării educaționale şi sociale a acestora.

Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională Vrancea funcționează în baza Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016, având ca atribuții principale:

– evaluarea psiho-educaţională şi logopedică a elevilor cu CES (cu sau fără încadrare în grad de handicap);

– consilierea părinţilor privind traseul educațional al copiilor cu CES;

– consultanță pentru cadrele didactice în elaborarea şi revizuirea planurilor de servicii individualizate;

– aplicarea criteriilor de orientare școlară și profesională în vederea orientării școlare și profesionale de către C.O.S.P. Vrancea.