Ed. adulţilor

C.J.R.A.E. Vrancea a obținut acreditarea Erasmus în domeniul educației adulților în anul 2020 (cod acreditare 2020-1-RO01-KA120-ADU-095224).

 

Obiectivele vizate prin activitățile desfășurate în perioada de acreditare (2020-2027) sunt:

– elaborarea si validarea a cel puțin 4 noi programe de educație parentală;

– elaborarea si validarea unei metodologii de educație a adulților la nivel comunitar;

– acreditarea a cel puțin 3 programe de formare continuă pentru cadrele didactice;

– creșterea eficientei activităților de educație a adulților prin integrarea resurselor digitale;

– cristalizarea departamentului de educație a adulților şi specializarea angajaților;

– stabilirea unor parteneriate locale, naționale şi internaționale pentru schimbul de experiență şi transferul de know-how.

 

Activitățile propuse pentru atingerea acestor obiective vizează:

– participarea la cursuri structurate (prima parte a perioadei de acreditare);

– participarea la activități de job-shadowing (prima parte a perioadei de acreditare);

– participarea la stagii internaționale de predare (a doua parte a perioadei de acreditare).

 

Proiect 2021-1-RO01-KA121-ADU-000004716

 

Perioada de implementare: 01.09.2021-30.11.2022

Suma maximă finanțată: 19.380 EUR

 

Activități de mobilitate realizate:

–  4 participanți la cursul structurat „Coaching strategies for schools”, Cehia, 28.02.2022-04.03.2022

–  2 participanți la cursul structurat „Assisting adults to learn”, Cipru, 11-16.04.2022

–  1 participat la activitate de job-shadowing, Cipru, 11-16.04.2022

–  2 participanți la activitate de job-shadowing, Cehia, 15-19.08.2022

–  2 participanți la cursul structurat „Coaching strategies for schools”, Cehia, 03-07.10.2022

–  1 participant la cursul structurat „Life coaching for teachers”, Italia, 07-12.11.2022

 

Proiect 2022-1-RO01-KA121-ADU-000062498

 

Perioada de implementare: 01.06.2022-30.08.2023

Suma maximă finanțată: 8.080 EUR

 

Activități de mobilitate realizate:

–  3 participanți la cursul structurat „Cultivating Diversity and Inclusion”, Ungaria, 26.06.2023-01.07.2023

–  1 participant la activitate de job-shadowing, Ungaria, 26.06.2023-01.07.2023

–  1 participat la activitate de job-shadowing, Cipru, 17-21.07.2023