SEOSP – echipa

Profesor consilier şcolar  – DRĂSTARU Lucica (1/2 normă)

Profesor consilier şcolar  – BRADEA Alina Emilia (1/2 normă)

Profesor consilier şcolar  – CERNEA Gheorghiţă (1/2 normă)

Profesor consilier şcolar  – PAHOME Cristina  (1/2 normă)

Profesor consilier şcolar – MIHALCEA Daniela (1/2 normă)

Profesor consilier şcolar – GALOIU Ecaterina (1/2 normă)

Profesor logoped – PAHOME Cristina (1 normă)