Erasmus+ KA1

Resurse digitale pentru educația parentală (2016-1-RO01-KA104-024066, beneficiar unic, perioada de implementare 01.08.2016 – 31.07.2018, buget: 29.650 euro)

Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate (2018-1-RO01-KA101-047397, beneficiar, perioada de implementare 01.07.2018 – 30.06.2020, buget total: 73.080 euro, buget C.J.R.A.E. VN: 12.600 euro)