PRIME


PRomoting and IMproving career-related Education in primary education– PRIME 

Finanțator: European Commision

Program de finanțare: Erasmus + KA2

Valoarea totală a proiectului: 224.114euro

Tipul proiectului: parteneriat strategic – educaţie şcolară

Codul de identificare al proiectului: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000030518

Perioada de implementare: 01.11.2021-01.11.2023

Beneficiar: Assindustria Consulting srl (Pesaro, Italia)

Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea (România), Scoala Gimnaziala Pufesti(Romania), Centro Studi Pluriversum (Siena, Italia), ISON (Atena, Grecia), Arsakeio Gymnasium Patras (Grecia),DEP INSTITUT SL (Barcelona, Spania),  Virolai E.M.S.A. (Barcelona, Spania), Universidad De Valladolid (Spania).

 

Rezultate ale proiectului (produse intelectuale): 

 

– Învăţarea pentru carieră la şcoală: modele pedagogice şi ghid metodologic

– Unităţi de învăţare în educaţia pentru carieră & integrarea în curriculum

– Jocuri didactice pentru educaţia pentru carieră în şcoală şi în comunitate

– Program de formare pentru profesori şi personalul din educaţie

 

Obiectivele proiectului: 

1. dezvoltarea activităţilor de educaţie pentru carieră în învăţământul primar pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;

2. identificarea şi dezvoltarea unor metodologii didactice pentru sprijinirea formării deprinderilor de management al carierei în şcoala primară;

3. identificarea şi dezvoltarea unor metode de formare a cadrelor didactice şi altor specialişti din educaţie;

4. furnizarea unor instrumente şi resurse pentru cadrele didactice pentru educaţia pentru carieră (în 5 limbi).

 

 

Principalele activităţi în cadrul proiectului:

 

 

1. întâlniri transnaţionale de proiect: 

– TPM1, 6-7.04.2022, Pesaro, Italia

– TPM2, 20-21.10.2022Barcelona, Spania

– TPM3, 4-5.05.2023, Focşani, România

– TPM4, 19-20.10.2023, Atena, Grecia 

 

2. eveniment comun de formare

– “PRIME – Improving Career Education at Primary School”, Valladolid, Spania, 4-6.07.2023, 15 participanţi din toate instituţiile partenere, principalul obiectiv fiind testarea şi validarea în context real de formare a programului de formare dezvoltat în cadrul proiectului.

 

 3. evenimente de multiplicare a rezultatelor

– „Do pupils need career education at primary school?”, Italia, organizator Assindustria Consulting;

– „PRIME – Models and tools for career learning at primary school”, Grecia, organizator Arsakeio Gymnasium Patras;

– „PRIME – Models and tools for career learning at primary school”, Spania, organizator Virolai E.M.S.A.;

– „PRIME – Models and tools for career learning at primary school”, Romania, organizator Scoala Gimnaziala Pufesti

– „PRIME – Models and tools for career learning at primary school”, Italia, organizator Assindustria Consulting;

Principalul obiectiv a fost multiplicarea rezultatelor proiectului prin formarea deprinderilor potențialilor beneficiari pentru utilizarea resurselor dezvoltate prin proiect.