Terapia tulburărilor de limbaj

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează 9 Cabinete Logopedice Interșcolare (C.L.I.) în care se desfășoară activități de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncționalități ale limbajului şi comunicării.

Activitatea desfășurată în C.L.I. constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare (Ordin 5555/2011, Anexa nr. 2, art. 3). În competența profesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări de limbaj şi de comunicare:

a) tulburările de pronunție/articulare;

b) tulburările de ritm şi fluență a vorbirii;

c) tulburările limbajului scris-citit;

d) tulburările de dezvoltare a limbajului;

e) tulburările de voce;

f) alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea școlară şi socială a copiilor.

Activitatea desfășurată în C.L.I. are următoarele obiective (Ordin 5555/2011, Anexa nr. 2, art. 4):

 a) depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preșcolari înscriși sau nu în grădinițe şi la școlarii mici;

 b) asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj înscriși în grădinițe, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului şi cititului la vârsta școlară;

 c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare școlară şi socială;

 d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar;

 e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare.