POSDRU/POCU

Vreau să muncesc! (POSDRU/22/2.1/G/40427, beneficiar, perioada de implementare 01.09.2009 – 30.06.2011, buget total 1.454.800,00 lei, buget C.J.R.A.E. VN: 1.298.124 lei)

ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie (POCU/74/6/18/106867, partener, perioada de implementare 16.05.2018-15.05.2021, buget total: 6.587.899,88 lei, buget C.J.R.A.E. VN: 1.340.323,10 lei)