ITC4RoCc

Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling

Finanțator: European Commision

Program de finanțare: Erasmus + KA2

Operator de program: A.N.P.C.D.F.E.F.

Valoarea totală a proiectului: 125.545 euro

Tipul proiectului: Parteneriat strategic în domeniul educației şcolare

Codul de identificare al proiectului: 2014- 1- RO01- KA201- 002944

Perioada de implementare: 24 de luni (septembrie 2014 – august 2016)

Beneficiar: Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educațională Vrancea

Parteneri din România: Consiliul Județean Vrancea, Asociația Alternative Educaţionale Vrancea

Parteneri din străinătate: European Association of Career Guidance, Nicosia, Cyprus; Com2go ltd., Nicosia, Cyprus; Education Innovations Transfer Centre, Jelgava, Latvia