ETAd

Effective training for adults with low skills and competencies (ETAd)

Finanțator: European Commision

Program de finanțare: Erasmus + KA2

Valoarea totală a proiectului: 74.448 euro

Tipul proiectului: parteneriat strategic – educaţia adulţilor

Codul de identificare al proiectului: 2020-1-RO01-KA204-079912

Perioada de implementare: 31.12.2020-30.10.2022 (22 luni)

Beneficiar: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea

Partener din România: Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea

Parteneri din străinătate: CNIPA Puglia (Lecce, Italia), weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V. (Berlin, Germania) şi Centro Studi Pluriversum (Siena, Italia).

Rezultate ale proiectului (produse intelectuale): 

Analiza competenţelor necesare pentru activitățile de formare a adulților cu competenţe reduse – EN, RO, IT, DE

– Metodologie de formare a formatorilor care lucrează cu adulți cu competenţe reduse  – EN, RO, IT, DE

 

Obiectivele proiectului: 

– extinderea serviciilor furnizate de parteneri prin integrarea unei metodologii inovative de formare a formatorilor care lucrează cu adulți cu competenţe reduse, testate şi validată în context real de formare, precum şi a unor proceduri de lucru în formarea formatorilor;

– dezvoltarea competenţelor şi cunoștințelor personalului din organizațiile partenere implicat în formarea adulților cu competenţe reduse prin schimb de experienţă şi transfer de bune practici;

– internaționalizarea activităţii partenerilor din proiect prin dezvoltarea competenţelor personalului în privinţa organizării şi implementării colaborărilor internaționale.

Principalele activităţi în cadrul proiectului: 

A. întâlniri transnaţionale de proiect: 

– TPM1, 20.01.2021, online, 7 participanţi

– TPM2, 27.09.2021, online, 6 participanţi

– TPM3, 14-15.06.2022, Firenze, Italia, 9 participanţi

– TPM4, 08-09.09.2022, Focsani, Romania, 11 participanţi

B. eveniment comun de formare

– Training for trainers working with low skilled adults, Lecce, Italia, 03-07.05.2022, 14 participanţi din toate cele 5 instituţii partenere

– principalul obiectiv a fost testarea metodologiei de formare a formatorilor elaborată prin proiect în context real de formare

C. eveniment de multiplicare a rezultatelor

 – International Seminar “Training the trainers to work with low skilled adults”, Focsani, 09.09.2022, 60 participanţi (formatori, profesori ADS şi VET, directori ai instituţiilor educaţionale etc.)

 – principalul obiectiv a fost multiplicarea rezultatelor proiectului prin formarea deprinderilor potenţialilor beneficiari pentru utilizarea resurselor dezvoltate prin proiect