Asistență psihopedagogică

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) şi 25 de Cabinete Interșcolare de Asistență Psihopedagogică (C.I.A.P.), care asigură informarea, cunoașterea şi consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor, prin consultații individuale şi colective, prin acțiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi prin colaborarea cu comunitățile locale.

Cabinetele Interșcolare de Asistență Psihopedagogică au următoarele atribuții (Ordin 5555/2011, Anexa nr. 1, art. 16):

 a) asigură informarea şi consilierea preșcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaștere şi autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinţi etc.;

 b) asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

 c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;

 d) propun şi organizează programe de orientare școlară, profesională şi a carierei elevilor în unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea;

 e) propun în cadrul curriculumului la decizia școlii cursuri opționale vizând dezvoltarea personală a elevilor;

 f) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;

 g) sprijină şi asigură asistență şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;

 h) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din învățământul profesional şi liceal;

 i) recomandă părinţilor consultarea altor instituții pentru problemele care nu sunt de competența lor – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;

 j) colaborează cu cabinetele logopedice;

 k) colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;

 l) colaborează cu mediatorii școlari;

 m) asigură servicii de consiliere şi asistență psihopedagogică pentru copiii cu cerințe educaţionale speciale;  n) colaborează cu diverse instituții şi organizații neguvernamentale care oferă servicii şi desfășoară activități în sfera educaţională.