Arhivă autor

harta test

Asistenţa psihopedagogică

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Centrul Județean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.) şi 25 de Cabinete Interșcolare de Asistenţă Psihopedagogică (C.I.A.P.), care asigură informarea, cunoașterea şi consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor, prin consultații individuale şi colective, prin acțiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi prin colaborarea cu comunitățile locale. Citește mai mult

Terapia tulburărilor de limbaj

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează 9 Cabinete Logopedice Interşcolare (C.L.I.)în care se desfăşoară activităţi de terapie a tulburărilor de limbaj şi decomunicare, precum şi elaborarea şi realizarea unor programe/proiectespecifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şicomunicării. Citește mai mult

Informații generale

  • Finanțator: Granturile SEE 2009-2014
  • Program de finanțare: Programul RO10 CORAI
  • Operator de program: F.R.D.S.      
  • Valoarea totală a proiectului: 775.081 RON              
  • Tipul proiectului: parteneriat internațional
  • Codul de identificare al proiectului: PEH048
  • Perioada de implementare: 15.05.2015 – 31.01.2017
  • Promotor de proiect: C.J.R.A.E. Vrancea
  • Parteneri din România: Consiliul Județean Vrancea
  • Parteneri din străinătate: InterCultural Iceland, Reykjavik, Islanda

Orientarea şcolară şi profesională a copiilor

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională, care asigură orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu CES pentru facilitarea integrării educaționale şi sociale a acestora.

Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională Vrancea funcționează în baza Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016, având ca atribuții principale:

– evaluarea psiho-educaţională şi logopedică a elevilor cu CES (cu sau fără încadrare în grad de handicap);

– consilierea părinţilor privind traseul educaţional al copiilor cu CES

– consultanță pentru cadrele didactice în elaborarea şi revizuirea planurilor de servicii individualizate

– aplicarea criteriilor de orientare școlară și profesională în vederea orientării școlare și profesionale de către C.O.S.P. Vrancea.