Asistenţa psihopedagogică

Asistenţa psihopedagogică

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Centrul Județean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.) şi 25 de Cabinete Interșcolare de Asistenţă Psihopedagogică (C.I.A.P.), care asigură informarea, cunoașterea şi consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor, prin consultații individuale şi colective, prin acțiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi prin colaborarea cu comunitățile locale.

Cabinetele Interșcolare de Asistenţă Psihopedagogică au următoarele atribuții (Ordin 5555/2011, Anexa nr. 1, art. 16):

 1. a) asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc.;
 2. b) asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 3. c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
 4. d) propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea;
 5. e) propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor;
 6. f) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
 7. g) sprijină şi asigură asistenţă şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
 8. h) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din învăţământul profesional şi liceal;
 9. i) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 10. j) colaborează cu cabinetele logopedice;
 11. k) colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;
 12. l) colaborează cu mediatorii şcolari;
 13. m) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

n) colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară activităţi în sfera educaţională.

Despre autor

administrator

Lasă un răspuns