Terapia tulburărilor de limbaj

Terapia tulburărilor de limbaj

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează 9 Cabinete Logopedice Interşcolare (C.L.I.)în care se desfăşoară activităţi de terapie a tulburărilor de limbaj şi decomunicare, precum şi elaborarea şi realizarea unor programe/proiectespecifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şicomunicării.

Activitatea desfăşurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare (Ordin 5555/2011, Anexa nr. 2, art. 3). În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări de limbaj şi de comunicare:

 1. a) tulburările de pronunţie/articulare;
 2. b) tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;
 3. c) tulburările limbajului scris-citit;
 4. d) tulburările de dezvoltare a limbajului;
 5. e) tulburările de voce;
 6. f) alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Activitatea desfășurată în CLI are următoarele obiective(Ordin 5555/2011, Anexa nr. 2, art. 4):

 1. a) depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi decomunicare la copiii preşcolariînscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
 2. b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prinacordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişiîn grădiniţe, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şicititului la vârsta şcolară;
 3. c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare,adaptare şi integrare şcolară şi socială;
 4. d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuăriiriscului de eşec şcolar;
 5. e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilorcu tulburări de limbaj şi comunicare.

Despre autor

administrator

Lasă un răspuns