Priorități europene vizate

Priorități europene vizate

  • îmbunătățirea situației copiilor şi tinerilor aflaţi în situații de risc (cu atenție specială acordată celor de etnie romă) prin implicarea mai activă în evoluția lor a părinţilor/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunității în general, precum şi inițierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale;
  • implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale;
  • dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile şi să îmbunăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile, excluziunea lor socială şi economică, măsuri inițiate, în colaborare, de către autorități locale şi regionale, respectiv de către actori din mediul privat şi al societății civile.

 

Despre autor

administrator

Lasă un răspuns