Arhivă categorie ASPIRpagini

Campanii

Campanii de informare şi conștientizare Un element central în strategia de intervenție din cadrul proiectului a reprezentat informarea şi conștientizarea tuturor actorilor sociali cu privire…

Studii

Studii şi cercetări Strategia de intervenție din cadrul proiectului a fost fundamentată pe expertiza națională (inclusiv din mediul universitar) şi internaţională (prin implicarea reprezentanților InterCultural…

Obiective

Obiectivele proiectului Scopul proiectului ASPIR a fost stimularea cooperării entităților publice şi private prin sprijinirea măsurilor care au în vedere îmbunătățirea accesului la servicii publice,…

Beneficiari

Beneficiari direcți Factori de decizie și specialiști (entități publice) Factori de decizie și specialiști (ONG-uri) Membri ai unor asociații profesionale: profesori, asistenți sociali, psihologi, polițiști…

Măsuri vizate de proiect

Măsuri vizate de proiect Studii, cercetări Elaborarea de politici publice, strategii şi planuri Elaborarea de metodologii, instrumente specifice Campanii de informare și conștientizare Ajustarea/ dezvoltarea…

Tematica proiectului

Tematica proiectului creșterea bunăstării copiilor vulnerabili, cu accent pe copiii de etnie romă; înființarea unor noi servicii sau a unor componente noi în cadrul unor…

Priorități europene vizate

îmbunătățirea situației copiilor şi tinerilor aflaţi în situații de risc (cu atenție specială acordată celor de etnie romă) prin implicarea mai activă în evoluția lor…

Contextul proiectului

Contextul proiectului Conform studiului „Economia socială şi comunitățile de romi – provocări şi oportunități” elaborat în cadrul proiectului „Economia socială ca soluție a dezvoltării comunităților…

Informații generale

Finanțator: Granturile SEE 2009-2014 Program de finanțare: Programul RO10 CORAI Operator de program: F.R.D.S. Valoarea totală a proiectului: 775.081 RON Tipul proiectului: parteneriat internațional Codul…