Formare

Formarea personalului implicat în proiect

Pentru implementarea în bune condiții a proiectului, echipa de implementare a participat la un program de formare organizat şi susținut de experții InterCultural Iceland, scopul acestei instruiri fiind valorificarea expertizei internaţionale în privința asigurării egalității de șanse la educaţie şi combaterii discriminării romilor în demersurile educaţionale, precum şi în privința managementului şi implementării proiectelor internaţionale.

Programul de formare (30 de ore) a personalului proiectului a fost desfășurat în luna iunie 2015 de Cherry Hopton, trainer al InterCultural Iceland. Programul de educaţie formală a fost completat de sesiuni desfăşurate în context informal, pentru facilitarea schimbului de experiență şi transferului de bune practici în managementul şi implementarea proiectelor educaţionale.