Activităţi bilaterale

Activităţi bilaterale

Proiectul ASPIR a vizat valorificarea expertizei internaţionale în organizarea activităţilor proiectului şi în resursele educaţionale dezvoltate prin proiect. În acest scop au fost desfăşurate 2 activităţi bilaterale care să faciliteze colaborarea cu InterCultural Iceland şi stabilirea unor noi contacte instituționale cu parteneri din Islanda:

 vizită de studiu privind transferul de bune practici din Islanda în privința combaterii discriminării, promovării diversității şi înțelegerii interculturale; această activitate a avut ca obiectiv preluarea de către instituţiile din România a modelelor de bune practici în privința promovării diversității şi înțelegerii interculturale prin analiza la fața locului a politicilor publice şi inițiativelor private regionale sau locale din Islanda, inclusiv prin valorificarea experienţei InterCultural Iceland.

 vizită de studiu privind transferul de bune practici în privința asigurării accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate în Islanda; această activitate a avut ca obiectiv preluarea de către instituţiile educaţionale din România a modelelor de bune practici din Islanda în privința asigurării accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate şi egalității de șanse în educaţie, inclusiv prin valorificarea experienţei InterCultural Iceland.

În cadrul acestor vizite de studiu a fost analizată activitatea InterCultural Iceland pentru promovarea diversității şi înțelegerii interculturale, au fost desfăşurate interviuri cu persoane implicate direct în promovarea diversității şi înțelegerii interculturale, vizite în instituţii şcolare, asistențe la activităţi de formare susținute de InterCultural Iceland; reprezentanţii proiectului au participat şi la Conferința „EEA Financial Mechanism 2014-2021” organizată de Icelandic Ministry for Foreign Affairs.

Prin intermediul unei finanțări suplimentare obținută de C.J.R.A.E. Vrancea din fondul de relaţii bilaterale al programului RO10 CORAI a fost realizată şi o vizită de studiu în Volla Skole Lillestrom, Norvegia, principalul obiectiv al acestei activităţi fiind analiza activităţilor specifice organizate şi implementate de Volla Skole pentru facilitarea accesului egal la educație pentru toți copiii, prin asistența la activităţi didactice, activităţi de consiliere şi terapie logopedică, interviuri cu cadrele didactice şi managementul unității şcolare, observarea modului de integrare a elevilor cu cerințe educaţionale speciale.