Beneficiari

Beneficiari direcți

  • Factori de decizie și specialiști (entități publice)
  • Factori de decizie și specialiști (ONG-uri)
  • Membri ai unor asociații profesionale: profesori, asistenți sociali, psihologi, polițiști
  • Reprezentanți ai grupurilor locale de inițiativă
  • Persoane aparținând grupurilor vulnerabile: copii de etnie romă şi părinții acestora.