Consultanță

Activităţi de consultanță educațională

Această activitate a avut ca obiectiv eficientizarea activităţilor pe care unitățile şcolare le întreprind pentru implementarea instrumentelor elaborate în cadrul proiectului ASPIR în activitatea lor curentă şi consilierea persoanelor direct implicate în utilizarea acestor resurse educaţionale.

Activitatea principală a constat în analiza detaliată împreună cu consultanții a specificului unității școlare beneficiare, a elementelor concrete de desfășurarea a activității, a relațiilor instituționale și procedurilor instituționale pentru stabilirea unor măsuri concrete de adaptate a resurselor dezvoltate pentru integrarea acestora în cadrul activității uzuale a instituției, precum și exersarea deprinderilor efective de lucru ale personalului implicat direct în utilizarea acestor resurse.

În perioada de implementare au fost organizate şi implementate 6 programe de consultanță ( 5 sesiuni a 3 ore) la care au participat 73 de cadre didactice.