Informare privind inovația educațională

Informare privind inovația educațională

Această activitate a presupus informarea actorilor educaționali cu privire la modelele nordice (norvegian şi islandez) de asigurare a incluziunii sociale şi educaţionale şi de combatere a discriminării în instituţiile educaţionale.

Această activitate a fost organizată ca activitate de follow-up a vizitelor de studiu realizate de membrii echipei de implementare în instituţii educaţionale din Norvegia şi Islanda. Activităţile de informare au fost realizate într-o manieră interactivă, în care o mare parte din timp a fost alocată discuțiilor directe, întrebărilor din partea beneficiarilor, analizei concluziilor şi soluțiilor propuse de participanții la vizitele de studiu împreună cu beneficiarii pentru identificarea aspectele pe care cadrele didactice le consideră utile şi realizabile în unitatea lor şcolară.

În perioada de implementare au fost organizate şi implementate 3 activităţi de informare la care au participat 172 de cadre didactice.