Obiective

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului ASPIR a fost stimularea cooperării entităților publice şi private prin sprijinirea măsurilor care au în vedere îmbunătățirea accesului la servicii publice, educaţie şi formare, constituirea de reţele de schimb de experiență şi includerea societății civile în procesul de decizie.

Pentru atingerea acestui scop a fost elaborată o metodologie inovativă care a avut în vedere asigurarea comunicării şi colaborării dintre autoritățile publice, instituţiile educaţionale şi reprezentanţii populației rome pentru elaborarea în comun a celor mai eficiente instrumente şi strategii pentru facilitarea egalității de șanse, promovarea incluziunii educaţionale şi socioprofesionale a membrilor grupurilor dezavantajate la nivelul ariei de implementare a proiectului.

Obiectivele operaționale ale proiectului au fost:

 elaborarea şi testarea a 6 instrumente specifice (o strategie, o procedură, o metodologie, un plan de acțiune şi două instrumente de evaluare) de combatere a inegalității, discriminării şi marginalizării populației rome, care să faciliteze şi colaborarea dintre autoritățile locale şi societatea civilă pe perioada de implementare şi sustenabilitate a proiectului.

 stabilirea şi asigurarea funcţionării optime pe perioada de implementare şi sustenabilitate a 3 reţele de schimb şi transfer de bune practici între reprezentanţii autorităților locale, unităților şcolare, reprezentanţii serviciilor publice şi ONG-urilor, reprezentanţii populației rome, în special în cadrul unităților administrativ teritoriale în care procentul populației rome este semnificativ.

 dezvoltarea (în perioada de implementare a proiectului) competenţelor şi expertizei a 150 de reprezentanți ai autorităților locale, 300 de profesioniști implicați în domeniul incluziunii sociale, 20 de reprezentanți ai ONG-urilor şi 30 de reprezentanți ai grupurilor de inițiativă prin programe de formare specifice, adaptate fiecărei categorii de beneficiari (şi activităţi de tip reţea) şi dezvoltarea abilităţilor de integrare socială a 400 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Proiectul şi-a propus să contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului RO10 CORAI prin implementarea unor măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor dezavantajate care se confruntă cu riscul discriminării şi excluderii, în vederea promovării incluziunii sociale şi egalității de șanse, dar şi prin dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile şi să îmbunătățească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile la excluziune socială şi economică, măsuri inițiate, în colaborare, de autorități publice locale, instituţii educaţionale, actori din societatea civilă, inclusiv reprezentanţii populației rome.