Cursuri de scriere de proiecte

Cursuri de scriere de proiecte

Această activitate de formare a avut ca obiectiv principal informarea privind redactarea cererilor de finanțare în vederea accesării unor fonduri nerambursabile pentru implementarea unor proiecte educaţionale sau sociale, cu accent pe granturile SEE şi dezvoltarea competenţelor de planificare şi management a proiectelor educaţionale.

Metodologia de formare a fost activ/participativă, centrată pe interacțiunea directă a beneficiarilor cu documentele din cererile de aplicație, inclusiv buget, contribuind la dezvoltarea competențelor specifice inclusiv prin realizarea unui draft de propunere de proiect pe grupe de beneficiari.

În perioada de implementare au fost organizate şi implementate 4 programe de formare ( 16 ore fiecare) la care au participat 141 de cadre didactice.