Măsuri vizate de proiect

Măsuri vizate de proiect

  • Studii, cercetări
  • Elaborarea de politici publice, strategii şi planuri
  • Elaborarea de metodologii, instrumente specifice
  • Campanii de informare și conștientizare
  • Ajustarea/ dezvoltarea și testarea unor standarde
  • Activități de tip rețea
  • Sesiuni de instruire
  • Dezvoltarea de structuri formale sau non-formale