Rezultate generale

Rezultatele generale ale proiectului

 344 participanți la sesiuni de instruire (192 reprezentanți ai U.A.T., 18 reprezentanți ONG, 46 asistenți sociali, 25 psihologi, 25 polițiști, 38 reprezentanți grupuri locale de inițiativă);

 430 cadre didactice participante la sesiuni de formare (289 la cursuri de combatere a discriminării, 141 la cursuri de scriere de proiecte)

 245 cadre didactice participante la activităţi de consultanță educațională (73) şi informare privind inovația educațională (172);

 360 de participanți la activităţile de tip reţea: 111 la Seminarii de schimb de bune practici, 135 la Conferințe privind exemple de bune practici, 114 la Ateliere de lucru;

 682 de reprezentanți ai grupurilor vulnerabile (copii şi adulți) participanți la Sesiuni de instruire;

 1173 participanți la campanii de informare şi conștientizare: 229 reprezentanți ai UAT, 596 reprezentanți ai instituţiilor educaţionale, 348 de reprezentanți ai populației majoritare;

 1900 de ghiduri metodologice distribuite beneficiarilor;

 6 instrumente de combatere a discriminării dezvoltate şi testate (validate)