Activități de multiplicare şi diseminare

Activități de multiplicare şi diseminare

 Conferința de lansare a proiectului, Focşani    (28.08.2015), eveniment destinat informării actorilor sociali interesați despre serviciile şi resursele educaţionale disponibile prin proiect;

 seminar de informare a actorilor educaționali şi sociali interesați cu privire la evoluția proiectului şi activităţile implementate;

 Conferință de prezentare a instrumentelor elaborate în cadrul proiectului şi modalitățile de utilizare a acestora;

 5 activităţi de promovare / evenimente publice de informare a actorilor sociali şi educaționali interesați de evoluția proiectului;

 Conferința de finalizare a proiectului, Focşani (24.06.2016), eveniment destinat multiplicării rezultatelor prin preluarea modelelor de bună practică de către alte U.A.T. şi instituţii educaţionale.