Resurse dezvoltate

Resurse dezvoltate prin proiect

Prin colaborarea cu reprezentanţii U.A.T, institu-ţiilor educaţionale şi reprezentanților grupurilor dezavantajate (inclusiv reprezentanţii unor ONG-uri ale populației rome) au fost elaborate şi validate (testate) în perioada de implementare a proiectului 6 instrumente dedicate combaterii discriminării şi promovării incluziunii sociale şi educaţionale:

 Procedură privind colaborarea dintre instituţiile publice şi comunitate pentru asigurarea accesului la educației şi egalității de șanse;

 Strategie de dezvoltare instituțională pentru asigurarea accesului la educaţie şi egalității de șanse;

 Instrument de evaluare a segregării în comunitatea locală;

 Instrument de evaluare a segregării în instituţiile şcolare;

 Metodologie de identificare precoce a expunerii persoanelor defavorizate la contexte / măsuri discriminatorii în comunitate sau în şcoală;

 Plan de acțiune privind incluziunea şcolară a grupurilor dezavantajate, adaptat condițiilor locale.