Priorități europene vizate

  • îmbunătățirea situației copiilor şi tinerilor aflaţi în situații de risc (cu atenție specială acordată celor de etnie romă) prin implicarea mai activă în evoluția lor a părinţilor/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunității în general, precum şi inițierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale;
  • implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale;
  • dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile şi să îmbunăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile, excluziunea lor socială şi economică, măsuri inițiate, în colaborare, de către autorități locale şi regionale, respectiv de către actori din mediul privat şi al societății civile.