Tematica proiectului

Tematica proiectului

  • creșterea bunăstării copiilor vulnerabili, cu accent pe copiii de etnie romă;
  • înființarea unor noi servicii sau a unor componente noi în cadrul unor servicii deja existente care să ofere asistenţă integrată pentru copiii în situaţie de risc;
  • reducere a inegalităților la nivel național şi de îmbunătățire a măsurilor antidiscriminare, dezvoltate prin cooperarea actorilor sociali, de la nivel local şi regional.