Campanii

Campanii de informare şi conștientizare

Un element central în strategia de intervenție din cadrul proiectului a reprezentat informarea şi conștientizarea tuturor actorilor sociali cu privire la problemele specifice ale grupurilor dezavantajate şi potențialele soluții de combatere a discriminării şi promovare a incluziunii sociale.

Campaniile de informare şi conștientizare a reprezentanților autorităților locale din județ au avut ca obiectiv sensibilizarea reprezentanților U.A.T. cu privire la problemele specifice ale grupurilor dezavantajate, în special ale populației rome, la dificultățile întâmpinate de membrii acestor grupuri în accesarea unor servicii publice, inclusiv accesul la educaţie, despre discriminare şi segregare, în vederea sprijinirii eforturilor pe care populația romă le realizează pentru obținerea egalității de șanse la incluziune socială şi educațională. În același timp, prin intermediul acestor campanii a fost promovată o atitudine pozitivă faţă de toleranța socială şi sprijinirea integrării educaţionale şi socio-profesionale a romilor şi altor grupuri dezavantajate.

În perioada de implementare a proiectului au fost organizate 17 campanii de informare a reprezentanților U.A.T., cu 229 de participanți.

Campaniile de informare şi conștientizare a reprezentanților instituţiilor educaţionale din județ au avut ca obiectiv sensibilizarea reprezentanților instituţiilor şcolare (cadre didactice şi personal de îndrumare şi control) cu privire la problemele specifice ale grupurilor dezavantajate, în special ale populației rome, la dificultățile întâmpinate de membrii acestor grupuri în accesarea serviciilor educative şi egalitatea de șanse în educaţie, în vederea sprijinirii eforturilor pe care populația romă le realizează pentru integrarea educaţională a copiilor. În același timp, prin intermediul acestor campanii a fost promovată o atitudine pozitivă faţă de toleranța socială şi sprijinirea integrării educaţionale şi socio-profesionale a romilor şi altor grupuri dezavantajate.

În perioada de implementare a proiectului au fost organizate 27 campanii de informare a reprezentan-ților instituţiilor educaţionale, cu 596 de participanți (cadre didactice şi personal de conducere).

Campanii de informare şi conștientizare a reprezentanților populației majoritare din județ a avut ca obiectiv sensibilizarea reprezentanților populației majoritare (părinți, elevi, alți membri ai comunității locale) cu privire la problemele specifice ale grupurilor dezavantajate, în special ale populației rome, la dificultățile întâmpinate de membrii acestor grupuri în accesarea serviciilor educative şi egalitatea de șanse în educaţie, în vederea sprijinirii eforturilor pe care populația romă le realizează în vederea integrării educaţionale a copiilor şi integrării profesionale a adulților. În același timp, prin aceste campanii a fost promovată o atitudine pozitivă faţă de toleranța socială şi sprijinirea integrării educaţionale şi socio-profesionale a romilor şi altor grupuri dezavantajate.

În perioada de implementare a proiectului au fost organizate 16 campanii de informare a reprezentan-ților populației majoritare, cu 348 de participanți (adulți şi copii).