Arhivă categorie ASPIRpagini

Rezultate generale

Rezultatele generale ale proiectului  344 participanți la sesiuni de instruire (192 reprezentanți ai U.A.T., 18 reprezentanți ONG, 46 asistenți sociali, 25 psihologi, 25 polițiști,…

Activități de multiplicare şi diseminare

Activități de multiplicare şi diseminare  Conferința de lansare a proiectului, Focşani    (28.08.2015), eveniment destinat informării actorilor sociali interesați despre serviciile şi resursele educaţionale disponibile…

Activităţi bilaterale

Activităţi bilaterale Proiectul ASPIR a vizat valorificarea expertizei internaţionale în organizarea activităţilor proiectului şi în resursele educaţionale dezvoltate prin proiect. În acest scop au fost…

Formare

Formarea personalului implicat în proiect Pentru implementarea în bune condiții a proiectului, echipa de implementare a participat la un program de formare organizat şi susținut…

Informare privind inovația educațională

Informare privind inovația educațională Această activitate a presupus informarea actorilor educaționali cu privire la modelele nordice (norvegian şi islandez) de asigurare a incluziunii sociale şi…

Consultanță

Activităţi de consultanță educațională Această activitate a avut ca obiectiv eficientizarea activităţilor pe care unitățile şcolare le întreprind pentru implementarea instrumentelor elaborate în cadrul proiectului…

Cursuri de scriere de proiecte

Cursuri de scriere de proiecte Această activitate de formare a avut ca obiectiv principal informarea privind redactarea cererilor de finanțare în vederea accesării unor fonduri…

Resurse dezvoltate

Resurse dezvoltate prin proiect Prin colaborarea cu reprezentanţii U.A.T, institu-ţiilor educaţionale şi reprezentanților grupurilor dezavantajate (inclusiv reprezentanţii unor ONG-uri ale populației rome) au fost elaborate…

Activităţi de formare

Activităţile de formare / instruire au avut ca obiectiv dezvoltarea competenţelor participanţilor în ceea ce priveşte organizarea şi implementarea la nivel local a unor măsuri…

Activităţi de tip reţea

Seminariile de schimb şi transfer de bune practici privind combaterea manifestărilor discriminatorii şi excluziunii sociale au avut ca scop promovarea unor exemple pozitive privind combaterea…