Activităţi de tip reţea

Seminariile de schimb şi transfer de bune practici privind combaterea manifestărilor discriminatorii şi excluziunii sociale au avut ca scop promovarea unor exemple pozitive privind combaterea practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale, dar şi realizarea unui schimb real de experiență şi proceduri între cei care au promovat măsuri active şi eficiente de combatere a discriminării şi cei care au dorit să implementeze astfel de acțiuni. La cele 4 activităţi au participat 111 reprezentanți ai U.A.T. din aria de implementare şi ai O.N.G. active în combaterea discriminării şi promovarea incluziunii sociale.

Conferințele privind exemplele de bune practici privind combaterea practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale au avut ca scop informarea cu privire la potențiale proiecte de combatere a discriminării. În cadrul acestor 3 evenimente publice (la care au fost prezenți 135 de participanți), experți din echipa de implementare (precum şi alți specialiști din sfera publică sau privată implicați activ în organizarea şi implementarea unor proiecte de facilitare a inserției educaţionale sau socio-profesionale a romilor) au prezentat viziunea lor asupra acestor activităţi, activităţi desfăşurate care şi-au atins obiectivele şi au avut o eficiență demonstrată în această privință, direcții şi linii de finanțare, documente şi metodologii naționale şi internaţionale cu caracter anti-discriminatoriu.

Ateliere de lucru privind dezvoltarea unor soluții de combatere a practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale au avut ca obiectiv dezvoltarea unor soluții concrete şi adaptate specificului local de combatere a practicilor discriminatorii şi promovare a incluziunii sociale.

Accentul în cadrul acestor 4 activităţi (la care au fost prezenți 114 participanţi) a fost pe comunicarea directă dintre actorii sociali interesați de implementarea unor măsuri locale de combatere a discriminării, pentru a facilita schimbul de informaţii şi experiență şi dezvoltarea unor soluții care să satisfacă nevoile şi posibilitățile fiecărei categorii de participanți, în special comunicarea directă între reprezentanţii grupurilor dezavantajate şi ai instituţiilor care pot dezvolta proiecte şi măsuri active de sprijin a grupurilor dezavantajate pornind de la nevoile specifice ale acestora.