Arhivă lunară 17 ianuarie 2019

Asistenţa psihopedagogică

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Centrul Județean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.) şi 25 de Cabinete Interșcolare de Asistenţă Psihopedagogică (C.I.A.P.), care asigură informarea, cunoașterea şi consilierea psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor, prin consultații individuale şi colective, prin acțiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi prin colaborarea cu comunitățile locale. Citește mai mult

Terapia tulburărilor de limbaj

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează 9 Cabinete Logopedice Interşcolare (C.L.I.)în care se desfăşoară activităţi de terapie a tulburărilor de limbaj şi decomunicare, precum şi elaborarea şi realizarea unor programe/proiectespecifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şicomunicării. Citește mai mult