Arhivă categorie Proiecte

POSDRU/POCU

Vreau să muncesc! (POSDRU/22/2.1/G/40427, beneficiar, perioada de implementare 01.09.2009 – 30.06.2011, buget total 1.454.800,00 lei, buget C.J.R.A.E. VN: 1.298.124 lei) ViaEdu – Un Viitor mai…