Arhivă categorie Proiecte

INAR

I am not a rasist, but… Anti-discrimination training for unmotivated and resistant adults Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA2 Valoarea totală a…

ITC4RoCc

Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA2 Operator de program: A.N.P.C.D.F.E.F. Valoarea totală a proiectului:…

EDU CD

Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA1 Valoarea totală a proiectului: 73.080 euro…

RDEP

Resurse digitale pentru educația parentală Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA1 Valoarea totală a proiectului: 29.650 euro Perioada de implementare: 01.08.2016 –…

Preparatory visit – Norvegia

          Finanțator: EEA Grants 2014-2021 Program de finanțare: Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenorialul Tinerilor (ESAYEP) Valoarea totală a proiectului:…

Preparatory visit – Islanda

Finanțator: EEA Grants 2014-2021 Program de finanțare: Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenorialul Tinerilor (ESAYEP) Valoarea totală a proiectului: 2.660 euro Perioada de implementare:…

Study visit in Volla Skole

Finanțator: EEA Grants 2014-2021 Program de finanțare: RO 10 CORAI – activităţi bilaterale Valoarea totală a proiectului: 5.000 euro Perioada de implementare: 31.03.2016-28.04.2016 Tipul proiectului:…

CRESC în Vrancea

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   Finanțator: Granturile SEE 2009-2014 Program de finanțare: Programul RO10 CORAI Operator de program:…

EEA Grants

Cresc în Vrancea! – Copiii remigraţi în Judeţul Vrancea – Educaţi, Sprijiniţi Consiliaţi! (PEC028, partener, perioada de implementare 13.02.2015 – 31.01.2017, buget total: 2.257.686 lei,…

Vreau să muncesc!

Vreau să muncesc! Finanțator: Uniunea Europeană Program de finanțare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața…