Arhivă categorie ITC4RoCc

Priorități

– dezvoltarea unor resurse educaționale deschise (OER) in diverse limbi europene – creșterea gradului de participare școlară, în special în cazul elevilor cu risc de…

Context

Proiectul a fost organizat şi implementat pornind de la recomandările Consiliului Europei cu privire la consilierea şcolară şi organizarea demersurilor destinate combaterii părăsirii timpurii a…

Finanţator

Proiectul “Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling” este finanţat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene www.erasmusplus.ro

Informaţii generale

Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA2 Operator de program: A.N.P.C.D.F.E.F. Valoarea totală a proiectului:…

ITC4RoCc

Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA2 Operator de program: A.N.P.C.D.F.E.F. Valoarea totală a proiectului:…