Priorități

– dezvoltarea unor resurse educaționale deschise (OER) in diverse limbi europene

– creșterea gradului de participare școlară, în special în cazul elevilor cu risc de abandon şcolar