Impactul instituţional

cadrul proiectului; deschidere la sinergii cu organizațiile active în consilierea în carieră sau în alte sectoare socio-economice;

– creșterea capacității și a profesionalismului muncii la nivel european: îmbunătățirea competențelor de management și a strategiilor de internaționalizare; consolidarea cooperării cu partenerii din alte țări, creșterea calității în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și urmărirea proiectelor internaționale/europene.