Activități de diseminare

Multiplicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului a fost realizată prin intermediul mai multor evenimente internaţionale, şi anume:

– Conferința de lansare a proiectului (16.12.2014), Focşani, România;

– Seminar internațional „Instrumente europene de consiliere în carieră”, Focşani, (04.03.2016), organizat de AAE şi CJRAE Vrancea; la seminar au participat 85 de reprezentanți ai mediului educaţional din România, Rep.  Moldova şi Cipru;

– Seminar internațional „Instrumente europene de consiliere în carieră”, Jelgava, Letonia (29.07.2016), organizat de IIPC şi CJRAE Vrancea; la seminar au participat 47 de reprezentanți ai mediului educa-ţional din Letonia, Lituania, Estonia şi România;

– Seminar internațional „Instrumente europene de consiliere în carieră”, Nicosia, Cipru (28.06.2016), eveniment organizat de EACG şi CJRAE Vrancea; la seminar au participat 45 de reprezentanți ai mediului educaţional din Cipru, Grecia şi România;

– Conferința internațională „Consilierea în carieră în România la standarde europene”, Focşani,  România (27.05.2016), eveniment organizat de C.J.R.A.E. Vrancea; la conferință au participat 126 de reprezentanți ai mediului educaţional din România, Republica Moldova şi Cipru;

– Conferința de finalizare a proiectului (05.06.2016), Focşani, România.

Pentru diseminarea internaţională a rezultatelor proiectului şi facilitarea accesului la informație la nivel european, resursele dezvoltate prin proiect au fost prezentate la 3 conferințe internaţionale:

– ERACON Erasmus Congres and Exhibition, Porto, Portugalia, 13-17.05.2015;

– ICIE Excellence and Innovation in Education, Rijeka, Croaţia, 18-21.05.2016;

– International Conference on Education & New Developments, Ljubljana, Slovenia, 12-14.06.2016.