Context

Proiectul a fost organizat şi implementat pornind de la recomandările Consiliului Europei cu privire la consilierea şcolară şi organizarea demersurilor destinate combaterii părăsirii timpurii a şcolii. Este recomandată „dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare în carieră pentru a susține demersurile de alegere a carierei, tranziția de la educație la viața activă şi angajare; astfel se reduce probabilitatea deciziilor greșite, fundamentate pe false expectanțe sau informaţii inadecvate şi insuficiente. Consilierea în carieră ajută tinerii să ia decizii adecvate ambițiilor, intereselor şi talentelor personale” (Recomandarea Consiliului Europei din 28.06.2011).

Comisia Europeană stabilește că „orientarea în carieră de calitate, actualizată şi disponibilă la vârste reduse este esențială pentru a furniza tinerilor informațiile de care au nevoie pentru a face decizii informate privind traseul educaţional şi profesional. A-i ajuta pe tineri să-şi înțeleagă propriile puncte tari, talente, oportunitățile şi opțiunile de studiu şi angajare este esențial. Orientarea în carieră poate fi furnizată prin metode interactive (mentorat, supervizare, consiliere individualizată, plasament la locul de muncă) şi prin intermediul resurselor online” (Reducing early school leaving: Key messages and policy support, 2013, p.20).

În același timp, Comisia Europeană anticipează faptul că pentru viitor „este important să se asigure că abilitățile, interesele şi preferințele individuale sunt respectate pentru a menține tinerii motivați pentru învățare şi angajare. Servicii individualizate, personalizate de consiliere în carieră sunt necesare pentru dezvoltarea abilităților de angajare” şi „TIC va schimba ce, cum, unde şi când vor învăța oamenii. TIC va abilita cadrele didactice pentru a răspunde mai bine diversității şi eterogenității din clasă şi pentru a adapta materialele de învățare şi obiectivele la nevoile individuale ale elevilor” (Christine Redecker et all., The future of learning. Preparing for change, European Comission, 2011, p. 79 and p. 81)

In România, Legea Educației Naționale stabilește că „Statul asigură accesul gratuit la servicii de consiliere şi orientare în carieră tuturor elevilor, studenților şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” (art. 351) şi definește consilierea în carieră ca un demers care „ajută persoanele să își clarifice scopurile şi aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educaţional, să ia decizii informate, să fie responsabile pentru propriile acțiuni, să își gestioneze cariera şi procesul de tranziție în diferite momente” (art. 352).