Rezultate

– dezvoltarea instituțională şi creșterea calității serviciilor furnizate de fiecare dintre instituțiile partenere;

– dezvoltarea abilităților profesionale ale specialiștilor implicați în proiect;

– dezvoltarea capacității instituționale de colaborare internațională, de inițiere şi participare la proiecte internaționale;

– platforma online şi resursele educaționale deschise pentru consilierea şi orientarea în carieră.