Obiective

  1. dezvoltarea şi utilizarea unor resurse digitale pentru consilierea în carieră care să faciliteze organizarea unor demersuri deschise şi flexibile de orientare în carieră, precum şi accesul tuturor tinerilor la resursele educaţionale, independent de implicarea lor în educația formală;
  2. dezvoltarea unui sistem eficient de resurse pentru consilierea în carieră, inclusiv a unei componente dedicate menținerii în educaţie a tinerilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
  3. dezvoltarea capacității instituționale a partenerilor în ceea ce priveşte asigurarea calității în educaţie, internaționalizare, egalizate de șanse şi incluziune, dezvoltare strategică;
  4. promovarea cooperării internaţionale şi creşterea implicării instituţiilor publice în dezvoltarea unor demersuri educative de calitate;
  5. facilitarea accesului la educației şi a egalității de șanse prin integrarea resurselor digitale în educaţie;
  6. dezvoltarea profesională a personalului din educaţie în ceea ce priveşte integrarea resurselor digitale în activităţile educaţionale.