Arhivă categorie ITC4RoCc

Impactul instituţional

cadrul proiectului; deschidere la sinergii cu organizațiile active în consilierea în carieră sau în alte sectoare socio-economice; – creșterea capacității și a profesionalismului muncii la…

Impactul asupra participanţilor

– dezvoltarea competențelor de consiliere în carieră și utilizare a resurselor digitale şi online pentru activităţile de consiliere în carieră; – o mai bună înțelegere…

Rezultate

– dezvoltarea instituțională şi creșterea calității serviciilor furnizate de fiecare dintre instituțiile partenere; – dezvoltarea abilităților profesionale ale specialiștilor implicați în proiect; – dezvoltarea capacității…

Management

Pentru managementul proiectului şi cooperarea inter-instituțională au fost organizate 4 întâlniri de proiect, astfel: – Focşani, România (4-6.12.2014/15-17.12.2014) – Nicosia, Cipru (21-24.03.2015) – Jelgava, Letonia…

Activități de diseminare

Multiplicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului a fost realizată prin intermediul mai multor evenimente internaţionale, şi anume: – Conferința de lansare a proiectului (16.12.2014), Focşani, România;…

Activități de formare

Pe parcursul proiectului au fost organizate 3 cursuri de formare pe termen scurt (joined staff training events) pentru angajații din cadrul instituțiilor partenere, astfel: –…

Produse intelectuale

Analiza nevoilor de consiliere în carieră ale elevilor din România, Cipru şi Țările Baltice: au fost chestionați 2336 de elevi 12-18 ani (1399 in Romania,…

Obiective

dezvoltarea şi utilizarea unor resurse digitale pentru consilierea în carieră care să faciliteze organizarea unor demersuri deschise şi flexibile de orientare în carieră, precum şi…

Beneficiari

Beneficiari direcţi – specialiștii (angajați şi voluntari) din fiecare dintre instituţiile partenere, care şi-au dezvoltat competențele profesionale de consiliere în carieră utilizând resurse digitale şi…

Tematica

– consiliere în carieră – TIC – noile tehnologii şi competențe digitale – inovare curriculară /dezvoltarea unor cursuri de formare