Activități de formare

Pe parcursul proiectului au fost organizate 3 cursuri de formare pe termen scurt (joined staff training events) pentru angajații din cadrul instituțiilor partenere, astfel:

– Protaras, Cipru (26.05.2015 – 01.06.2015), 12 participanți din cele 6 instituţii partenere;

– Jelgava, Letonia (12.06.2015 – 18.06.2015), 13 participanți din cele 6 instituţii partenere;

– Focşani, România (14.01.2016 – 20.01.2016), 10 participanți din cele 6 instituţii partenere.

Obiectivul principal: schimbul de experiență la nivel european şi preluarea modelelor de bună practică din alte instituții şi state ale Uniunii Europene.

Pe parcursul evenimentelor comune de formare, au fost organizate atât sesiuni de lucru concentrate pe sistemul de consiliere în carieră din ţara gazdă şi resursele disponibile elevilor în respectivul mediu educaţional şi cultural, cât şi vizite de studiu în unități şcolare, universități, centre de consiliere în carieră, pentru a permite participanţilor cunoașterea aprofundată a specificului demersurilor de consiliere şi orientare în carieră desfăşurate în sistemul educaţional gazdă