Tematica

– consiliere în carieră

– TIC – noile tehnologii şi competențe digitale

– inovare curriculară /dezvoltarea unor cursuri de formare