Impactul asupra participanţilor

– dezvoltarea competențelor de consiliere în carieră și utilizare a resurselor digitale şi online pentru activităţile de consiliere în carieră;

– o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de educație din Europa, în special în ceea ce privește consilierea în carieră;

– o mai bună înțelegere și capacitate de reacție la diversitatea socială, etnică, lingvistică și culturală;

– ameliorarea competențelor lingvistice;

– creșterea oportunităților de dezvoltare profesională;

– dezvoltarea competenţelor digitale, în special în privința utilizării resurselor TIC în activităţile de consiliere în carieră, inclusiv OER şi platforme online;

– dezvoltarea capacității profesionale de implicare în proiecte internaționale;

– o atitudine mai pozitivă față de proiectul european și de valorile UE;