Beneficiari

Beneficiari direcţi

– specialiștii (angajați şi voluntari) din fiecare dintre instituţiile partenere, care şi-au dezvoltat competențele profesionale de consiliere în carieră utilizând resurse digitale şi platforma online, competențele de organizare şi implementare a proiectelor europene, competențele lingvistice şi interculturale;

– personalul de conducere al instituţiilor partenere, fiind dezvoltate competențele profesionale privind colaborarea internaţională, managementul şi implementarea proiectelor educaţionale europene.

Beneficiari indirecţi

– elevi, în special cei cu vârsta 12-18 ani aflați în zone geografice în care accesul la serviciile publice de consiliere în carieră este limitat;

– copii / adolescenți neimplicați în educația școlară şi care au acces limitat la serviciile publice de consiliere în carieră furnizate în special de consilierii școlari (vârsta 12-18 ani);

– cadre didactice, în special diriginții implicați în activităţi de consiliere în carieră a elevilor;

– managerii instituțiilor școlare şi factorii de decizie din educaţie, în special din școlile care nu au consilier școlar şi acces direct la servicii publice de consiliere în carieră a elevilor;

– consilierii școlari / consilierii în carieră, inclusiv cei din instituţiile partenere în proiect, care vor avea acces nerestricționat la resursele dezvoltate în cadrul proiectului;

– alte persoane implicate direct sau indirect în activităţi de consiliere în carieră, în special părinții care au nevoie de un suport științific pentru a sprijini demersurile de orientare în carieră a copiilor lor;

– instituţiile publice şi private implicate în consilierea în carieră, inclusiv instituţiile care asigură formarea continuă a specialiștilor care implementează activităţi de consiliere în carieră.