Management

Pentru managementul proiectului şi cooperarea inter-instituțională au fost organizate 4 întâlniri de proiect, astfel:

– Focşani, România (4-6.12.2014/15-17.12.2014)

– Nicosia, Cipru (21-24.03.2015)

– Jelgava, Letonia (18-21.10.2015)

– Focşani, România (3-6.06.2016)